lo festenal

Lo festenal, Marché eurorégional des arts vivants

L'Association Chèvrefeuille a lancé les 19, 20 et 21 mai 2011, à Toulouse-Balma | La Grainerie, le 1er marché professionnel eurorégional des arts vivants : Lo festenal, aboutissement de 20 ans d'expérience en coopérations territoriales et d'un investissement repéré dans la dynamique transfrontalière des marchés, notamment au travers de la plateforme Convivencia Pyrénées Méditerranée.

Au cœur de l'Eurorégion Pyrénées Méditerranée initiée en 2004 se dessinent de nouvelles stratégies de développement pour le secteur du spectacle vivant. Le rapport des artistes à leur territoire a évolué, ceux-ci élargissent leur champ d’action, se confrontent à de nouveaux publics et souhaitent pénétrer les marchés étrangers. Pour cela, ils doivent pouvoir s’appuyer sur un événement structurant, véritable vitrine de l'émergence artistique et point de convergence pour les professionnels de la culture.

Lo festenal a été l'occasion pour les compagnies, groupes, agents artistiques, labels et éditeurs, programmateurs, opérateurs culturels publics ou privés de découvrir des artistes, de développer leur activité et d'échanger avec leurs homologues dans le cadre d'un salon professionnel.

L'événement s'est adressé à l'ensemble des opérateurs culturels de l’espace eurorégional et au-delà.
Il s'est articulé autour :

  • d'une programmation artistique pluridisciplinaire (33 spectacles), accessible au grand public
  • d'un salon professionnel

Dans le cadre de ce marché, la plateforme de coopération transfrontalière Convivencia Pyrénées Méditerranée a organisé :

Contact Lo festenal :

Association Chèvrefeuille / +33 (0)5 62 19 06 06
prolofestenal@chevrefeuille.orgLo festenal, primer mercat euroregional de les arts escèniques

19, 20 i 21 de maig de 2011

Tolosa -Balma | La Grainerie

L’Associació Chèvrefeuille impulsa Lo festenal, el primer mercat professional euroregional de les arts escèniques. Lo festenal és el resultat de 20 anys d’experiència en cooperació territorial i aspira a cobrir una necessitat detectada des del projecte transfronterer de cooperació cultural, Convivència Pirineus Mediterrània, a través de la seva acció “dinàmica transfronterera de mercats”.

En l’Euroregió Pirineus Mediterrània, que va néixer el 2004, estan sorgint noves estratègies de desenvolupament per a la indústria de les arts escèniques. La relació dels artistes amb el seu territori ha canviat; busquen ampliar el seu àmbit d’ actuació i desitgen accedir als mercats estrangers. Per aquesta raó, han de poder comptar amb un esdeveniment estructurant que sigui un verdader aparador de la emergència artística i un punt de trobada per a professionals de la cultura.

Els dies 19, 20 i 21 de maig de 2011 es celebrarà Lo festenal, una oportunitat perquè les companyies, grups, agents artístics, segells discogràfics, editors, programadors, agents culturals públics o privats, puguin  descobrir artistes, desenvolupar les seves activitats i intercanviar idees amb els seus homòlegs en el marc d’un mercat professional.

Aquest esdeveniment està destinat a tots els agents culturals de l’espai euroregional i territoris limítrofs.

Lo festenal s’articula al voltant de:

  • una programació artística multidisciplinar (33 espectacles) oberta a tots els públics
  • una fira professional

En el marc de Lo festenal, el projecte transfronterer de cooperació cultural Convivència Pirineus Mediterrània organitzarà:


Lo festenal, primer mercado eurorregional del espectáculo en vivo

19, 20 y 21 de mayo de 2011

Toulouse-Balma | La Grainerie

La Asociación Chèvrefeuille lanza Lo festenal, el primer mercado profesional eurorregional del espectáculo en vivo. Lo festenal es el resultado de 20 años de experiencia en cooperación territorial y pretende cubrir una necesidad detectada desde el proyecto transfronterizo de cooperación cultural Convivencia Pirineos Mediterráneo a través de su acción “dinámica transfronteriza de mercados”.

En el corazón de la eurorregión Pirineos Mediterráneo, creada en el 2004, están surgiendo nuevas estrategias de desarrollo para la industria del espectáculo en vivo. La relación de los artistas con su territorio ha cambiado; buscan ampliar su ámbito de actuación y desean entrar en los mercados extranjeros. Para ello deben contar con un evento estructurante, que sea un verdadero escaparate de la emergencia artística y un punto de encuentro para profesionales de la cultura.

Los días 19, 20 y 21 de mayo de 2011 se celebrará Lo festenal que será una oportunidad para que compañías, grupos, agentes artísticos, sellos discográficos, editores, programadores, agentes culturales públicos o privados puedan descubrir artistas, desarrollar sus actividades e intercambiar ideas con sus homólogos en el marco de un mercado profesional.

El evento está destinado a todos los agentes culturales del espacio eurorregional y territorios limítrofes.

Lo festenal se articula alrededor de :

  • una programación artística multidisciplinar (33 espectáculos) abierta al público general
  • una feria profesional

En el marco de Lo festenal, el proyecto transfronterizo de cooperación cultural Convivencia Pirineos Mediterráneo organizará: